07.04.2006 г.

Делегация на Сметната палата ще посети Република Македония и Косово

07.04.2006 г.

Делегация, водена от председателя на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров, заминава за Република Македония и Косово по покана на техните Върховни одитни институции (ВОИ).

На 10 и 11 април делегацията ще гостува на Държавната Сметна палата на Република Македония. Предвидени са срещи с главния държавен одитор д-р Драголюб Арсовски и други одитори от македонската ВОИ. Ще се обсъждат теми, свързани с подготовката на Сметната палата за присъединяването към Европейския съюз, одита на предоставяните от ЕС средства, осигуряването на качество на одитите, контрола върху изпълнението на включените в одитните доклади препоръки, изработването на одитни наръчници и указания.

В края на 2003 г. бе подписано Споразумение за сътрудничеството между Сметната палата на Република България и Държавната сметна палата на Република Македония. През ноември 2005 г. в гр. Банско бе организиран семинар на тема "Одит на изпълнението", в който участваха одитори от двете ВОИ.

На 12 април българската делегация ще има срещи с генералния одитор на Косово Линда Касела и с председателя на парламентарната комисия за бюджет и финанси Насър Османи.