30.08.2007 г.

imgp0436_400

Делегация, водена от председателя на Сметната палата на Украйна проф. Валентин Симоненко, е на посещение у нас по покана на Сметната палата на Република България.
Днес на среща с проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата, и нейни членове бяха обсъдени опитът на двете институции в областта на одитната дейност, и в решаването на проблеми, свързани с политиката за управление на човешките ресурси и професионалното обучение на кадрите. Специално внимание бе отделено на възможностите за сътрудничество.
Проф. Валери Димитров и проф. Валентин Симоненко подписаха План за сътрудничество между сметните палати на двете страни за периода 2008-2010 г.
Делегацията на украинската Сметна палата бе приета от председателя на 40-то Народно събрание на Република България Георги Пирински.
Програмата на посещението предвижда украинските гости да посетят утре Велико Търново. Там те ще се срещнат с кмета на града д-р Румен Рашев и ще разгледат архитектурно-историческия комплекс „Арбанаси”.
--------
Сметната палата на Украйна е създадена със специален закон, приет през 1996 г. Оттогава неин председател е проф. Валентин Симоненко. Тя е пълноправен член на международните организации на Върховните одитни институции (ВОИ) – ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ, и активно участва в тяхната работа.
Връзките между сметните палати на Украйна и България датират от 1998 г. Досега двете институции няколко пъти са си разменяли официални и работни визити. През септември 2006 г. делегация на българската Сметна палата взе участие в състоялата се в Киев международна конференция на ЕВРОСАЙ на тема “Ролята на ВОИ в борбата с измамите и корупцията”.
Проф. Валентин Симоненко е доктор на икономическите науки, професор, член-кореспондент на Украинската академия на науките. Автор е на повече от 200 публикации, посветени на социално-икономическите проблеми на Украйна и развитието на пазарната икономика, на регионалните политики, формирането и изпълнението на държавния бюджет, както и на ролята на органите на изпълнителната и законодателната власт в този процес.