12.05.2003 г.

Делегация на Сметната палата на Словения пристига у нас

12.05.2003 г.

По покана на българската Сметна палата делегация на Сметната палата на Словения, водена от нейния президент д-р Войко Антончич, пристигна у нас на официално посещение от 12 до 14 май 2003 г.

На среща с председателя и членовете на българската Сметна палата д-р Войко Антончич ще сподели опита и практиката, както и изпълнението от страна на Сметната палата на Словения на критериите за членство в ЕС в областта на външния одит. Гостите проявяват интерес към структурата и дейността на българската Сметна палата, към осъществяваните от нея връзки с парламента и опита й в одита на държавния бюджет и общинските бюджети.

Програмата предвижда срещи със заместник-председателя на Народното събрание акад. Благовест Сендов и с областния управител на град София Росен Владимиров.

Делегацията на Сметната палата на Словения ще посети и Териториалното поделение на Сметната палата – София.

Д-р Войко Антончич е назначен като първи президент на Сметната палата на Словения след създаването й през 1995 г. Член е на управителния съвет на Европeйската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ).