20.06.2007 г.

Делегация на Сметната палата на Социалистическа република Виетнам е на посещение в Сметната палата на Република България от 17 до 21 юни, 2007 г.. Петчленната делегация е водена от г-н Ле Мин Кай, заместник-генерален държавен одитор. Ще се обсъжда опитът на Сметната палата на Р България в провеждането на обучения на одитори, видовете одити и предварителен проект на двустранно споразумение за сътрудничество между Върховните одитни институции (ВОИ) за 2008 г. Делегацията на С Р Виетнам посети и Териториалното поделение в Пловдив.

Сметната палата на С Р Виетнам е създадена с указ на правителството през 1994 г. Законът за държавния бюджет определя независимия статут и функции на Сметната палата относно одитирането на държавния бюджет и неговото отчитане. В момента тя работи по новия закон от 2006 г.

Сметната палата на Виетнам одитира Федералното правителство; местните органи на управление; институции, които не са пряко подчинени на правителството, но се финансират от него; банки, чийто капитал участва във формирането на бюджета на федералното правителство; предприятия, които в основата си се финансират от бюджета или местните органи; концесии, разрешени от правителството за експлоатация на държавни ресурси; помощи или субсидии, осигурени от чужди правителства.

Сметната палата на Виетнам извършва финансови одити, одити за съответствие, одити на изпълнението.

Генералният държавен одитор определя какъв одит да бъде извършен. В случаите, когато одитът е поискан от Народното събрание, от правителството или от постоянна комисия към Народното събрание, те определят и вида на одита.

Сметната палата на Виетнам е член на ASOSAI - Азиатската организация на върховните одини институции, от 1997 г. и на ИНТОСАЙ.