13.10.2006 г.

Делегация на Сметната палата на Косово ще посети България

13.10.2006 г.

По покана на председателя на Сметната палата на Република България в понеделник, 15 октомври, в София пристига делегация на Сметната палата на Косово начело с генералния одитор Линда Касела.

Програмата предвижда срещи на делегацията с проф. Валери Димитров и членове на Сметната палата, посещение в Териториалното поделение на Сметната палата в Пловдив.

Гостите ще се запознаят с дейността на българската Сметна палата, с нейното институционално изграждане и връзките й с парламента. Особен интерес се проявява към опита, свързан с финансовия одит, одита на изпълнението и одита на общините.

Ще се обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество между двете сметни палати.