23.05.2006 г.

Делегация на Сметната палата и парламента на работно посещение в Ирландия

23.05.2006 г.

На работно посещение в Ирландия от 24 до 26 май 2006 г. замина делегация, съставена от представители на Сметната палата и Народното събрание на Република България. Темата на  визитата е "Комуникацията между Върховната одитна институция и парламента". Посещението е организирано и финансирано от Проект "Инициатива отворено управление" на Американската агенция за международно развитие.

В състава на делегацията са включени: от страна на Сметната палата - проф. Валери Димитров, председател на Сметната палата, Горица Грънчарова, Кадир Кадир, доц. Евгения Пенкова, Снежина Чипева и Хюсеин Чауш, членове на Сметната палата; от страна на Народното събрание – Петър Димитров, председател на Комисията по бюджет и финанси, Алиосман Имамов и Ясен Попвасилев, заместник-председатели на комисията, Мариана Костадинова, член на Комисията по икономическата политика, и Стоян Витанов, член на Комисията по бюджет и финанси.

В програмата за посещението са предвидени срещи в Учебния център на Института за публична администрация, където ще се обсъждат теми като: отчетност при парламентарната политика в Ирландия; управление, одит и разпоредби за уверение; отчетност при държавните служби на Ирландия; финансов контрол и одит на структурните фондове на ЕС и ролята на звената за вътрешен одит и връзката им със Сметната палата.

Делегацията ще присъства в Ирландския парламент на заседание на Комисията по публичните отчети и ще се срещне с нейни членове. Представителите на България ще се запознаят и с работата на Комисията за стандарти в държавния сектор.

На 24 май на прием, даден от извънредния и пълномощен посланик на Република България в Ирландия и Центъра на ирландските писатели, ще бъде отпразнуван Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.