13.05.2010 г.
По покана на председателя на Сметната палата на двудневно посещение на 13 и 14 май 2010 г. у нас е  делегация от Република Македония, ръководена от г-жа Таня Таневска, главен държавен одитор на Държавната сметна палата на Република Македония.

Делегацията се срещна с председателя проф. Валери Димитров и членове на българската Сметна палата.

Проф. Димитров разясни връзките на българската сметна палата с Народното събрание и работата на подкомисията по публична отчетност към парламентарната комисия по бюджет и финанси. Комисията разглежда наши одити и те са материал за ефективен парламентарен контрол или законодателни предложения.

Проф. Димитров обясни също, че парламентът ни е възложил през миналата година 5 одита, на които има право по закон, извън годишната одитна програма на институцията.

Г-жа Таневска изрази задоволство, че географската и езиковата близост  дава възможност за по-тесни контакти и припомни, че в последните години е имало ползотворна обмяна на опит между двете сметни палати чрез съвместни семинари. Те са свързани с одитирането на централния бюджет, общинските бюджети, средства от ЕС, борбата срещу корупцията и др. Г-жа Таневска заяви, че македонската ВОИ също работи в посока към засилване на контактите си с парламента и уточни, че много дискутиран е бил новият закон за македонската Държавна сметна палата.  

Делегацията прояви интерес и към други аспекти на дейността на българската сметна палата. - одитите на политическите партии и публичния регистър.

Пред македонската делегация бе представена презентация за публичността на дейността на българската Сметна палата и връзките й с медиите и обществеността.