20.02.2013 г.
Делегация на китайската Комисия по бюджетни въпроси, водена от г-жа Фън Шупин, заместник-председател, и представители на организацията на немското Общество за международно сътрудничество(Deutsche Gesellschaft fủr Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) посетиха Сметната палата на Република България в рамките на учебно посещение, реализирано по проект между GIZ и китайската бюджетна комисия.

На среща с двамата заместник –председатели, г-н Валери Апостолов и г-н Цветан Цветков, делегацията се запозна със структурата, правомощията и организацията на одитния процес на българската Сметна палата.
Г-жа Фън Шупин прояви интерес към контрола, който нашата институция осъществява за осигуряването на прозрачност върху доходите и имотите на лицата, заемащи висши държавни длъжности, както и към връзките на нашата институция с Народното събрание и дейността на Комисията по публична отчетност към парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

Немското общество за международно сътрудничество (GIZ) е федерално предприятие на немското правителство, чиято цел е да оказва подкрепа в областта на международното сътрудничество за устойчиво развитие. Един от регионалните проекти на Немското общество за международно сътрудничество е в Пекин - Китайско – Немската програма за правно сътрудничество.