22.05.2012 г.

Делегация, водена от Ле Хоанг Куан, заместник-генерален държавен одитор на Социалистическа република Виетнам, е на посещение в Сметната палата на Република България от 20 до 23 май 2012 г.

На среща с председателя проф. Валери Димитров, заместник-председателя Цветан Цветков и ръководители на дирекции делегацията се запозна с дейността и новата структура и правомощия на българската палата по Закона за Сметната палата, който е в сила от началото на 2011 г.

Споделен бе опитът по изграждането на правната рамка, регламентираща мястото, ролята и дейността на двете сметни палати, включително и конституционното регламентиране на позицията и ролята на ВОИ, съгласно препоръките на Международната организация на върховните одитни институции ИНТОСАЙ.

Г-н Куан прояви интерес към осъществяването на одитите на изпълнението и административно - наказващите функции на българската Сметна палата.

Той се срещна и със заместник-председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Димитър Главчев и депутати от комисията.

Двете палати имат подписано споразумение за сътрудничество.
През юни 2007 г. делегация на виетнамската Сметна палата, водена от Ле Мин Кай, заместник-генерален държавен одитор на Социалистическа република Виетнам, бе на официално посещение в България, а през следващата година проф. д-р Валери Димитров бе на официално посещение във Виетнам.


Държавната сметна палата на Виетнам е създадена от правителството на 11 юли 1994 г. На 14-ти юни 2005 г. единадесетото Народно събрание на Социалистическа република Виетнам приема Закона за държавния одит, който е в сила от 1 януари 2006 г.

Държавната сметна палата на Виетнам е официален член на ИНТОСАЙ от юли 1996 г. и на Азиатската организация на върховните одитни институции (АЗОСАЙ) - от януари 1997 г.