29.03.2004 г.

Делегация на българската Сметна палата ще участва в Срещата на президентите на Върховните одитни институции на страните от Централна и Източна Европа, Кипър, Малта, Турция и Европейската сметна палата

29.03.2004 г.

Делегация на българската Сметна палата, водена от нейния председател доц. д-р Георги Николов,  ще участва в Срещата на президентите на Върховните одитни институции (ВОИ) на страните от Централна и Източна Европа, Кипър, Малта, Турция и Европейската сметна палата.  

Срещата ще се проведе на 31 март и 1 април 2004 г. в Рига, столицата на Латвия. Това е последната среща на президентите на ВОИ на страните в този формат преди приемането на десет от тях в Европейския съюз.

В дневния ред на срещата са включени доклади за разработваното Указание за качеството на одита, за системите за вътрешен контрол, за съвместните одитни дейности и за одитните наръчници. Ще бъде изнесена информация за извършваните от ЕВРОСАЙ дейности по обучението, за дейностите на инициативата на ИНТОСАЙ за развитие и за бъдещите дейности на СИГМА.

На участниците в срещата ще бъдат представени основни аспекти на развитието на сътрудничеството на ВОИ на Латвия с ВОИ на другите страни от страните от Централна и Източна Европа, Кипър, Малта, Турция и Европейската сметна палата и новини от Комитета на ИНТОСАЙ по одитни стандарти.  

В края на срещата ще се обсъжда бъдещата рамка на сътрудничеството между ВОИ на страните кандидатки за ЕС след приемането на десетте страни за членки на в Европейския съюз.