04.10.2011 г.
Заместник-председателите на българската Сметна палата Валери Апостолов и Цветан Цветков бяха на посещение в китайската Сметна палата от 25 септември до 1 октомври 2011 г.
На срещата с г-н Сун Баохоу - заместник-генерален одитор на китайската Сметна палата, бяха обсъдени одита на предприятия с преобладаващо държавно участие и контрола на качеството на одита. Представена бе и дейността на китайската Сметна палата, както и одитните стандарти, в сила от началото на 2011 г.   
Валери Апостолов и Цветан Цветков запознаха домакините с преструктурирането на българската Сметна палата съгласно новия Закон за Сметната палата и прилагането на международните одитни стандарти на ИНТОСАЙ.
Заместник-председателите на българската Сметна палата разгледаха Центъра за обучение на одитната институция в Хуайроу и посетиха и Териториално поделение на китайската Сметна палата в Шанхай.
Делегация от Сметната палата на Китай бе на посещение у нас през 2006 г.
    
----------

Китай има одитна система още от времената на династиите. След революцията от 1911 г. е приет първия Закон за одита и е създадена Сметна палата, която е закрита през периода 1949-1983 г. Сегашната Сметна палата на Китай датира от 1983 г.
Ръководството на Сметната палата се състои от генерален одитор, 5 негови заместници, главен одитор и ръководител на дисциплинарния съвет. Генералният одитор е член на Държавния съвет (правителството). Той се номинира от председателя на Държавния съвет и след одобрение от Националния народен конгрес (Народното събрание) се назначава (отстранява) от председателя на републиката (президента). В момента генерален одитор е Лиу Джиан (от 2008 г.)
В структурата на палатата влизат 9 отделения за одит, администрация, център за обучение, издателски център и научно-изследователски институт.
Сметната палата на Китай организира и администрира одитната дейност в цялата страна. В различните административни териториални единици обаче има и местни одитни структури, които са под двойното ръководство на местния административен орган и на одитната институция.