21.08.2006 г.

Делегация на българската Сметна палата ще гостува на Сметната палата на Република Литва

21.08.2006 г.

Делегация, водена от председателя на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров, заминава днес за Вилнюс, където ще гостува по покана на Сметната палата на Република Литва.

Утре, 22 август, вторник, делегацията на българската Сметна палата ще има среща с генералния одитор на Република Литва Раса Будбергите.

Програмата на посещението предвижда срещи, на които ще се дискутира осигуряването на качеството на одита, контрола върху изпълнението на одитните препоръки, връзките със Сейма (Литовския парламент) и одита на структурните фондове на Европейския съюз и кохезионния фонд.

Българската делегация ще посети и градовете Каунас и Тракаи.

В състава на делегацията е и Хюсеин Чауш, член на Сметната палата на Република България.