16.05.2006 г.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

ЩЕ ПОСЕТИ РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ

16.05.2006 г.

Делегация на българската Сметна палата, водена от нейния председател проф. Валери Димитров, ще гостува на Сметната палата на Република Словения от 17 до 19 май 2006 г.

Централно място в програмата на посещението в столицата Любляна са срещите на делегацията с Игор Шолтес, президент на словенската Сметна палата. Представителите на българската Върховна одитна институция ще се запознаят с опита на домакините в разработването на вътрешни правила за дейността на Сметната палата, в използването на одитни наръчници и различни одитни процедури. Специално внимание ще бъде отделено на извършването на одити на европейските фондове и в сферата на здравеопазването и социалната политика.

Делегацията ще има среща с Владимир Атанасов, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения.

В състава на делегацията са включени Валери Апостолов, член на Сметната палата, и Златина Русева, директор на Дирекция "Правно-методологична".