18.05.2006 г.

ДЕЛЕГАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО ПО НАДЗОРА НА КИТАЙ СЕ СРЕЩНА С ЧЛЕНОВЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

18.05.2006 г.

Днес шестчленна официална делегация на Министерството на надзора на Китайската Народна република, водеща от първия заместник министър Чен Чанджи, се срещна с членовете на българската Сметна палата Ерджан Алкова и Свилена Симеонова.

Гостите бяха запознати с основните правомощия и организационната структура на Върховната одитна институция на България. Очертани бяха обхватът и планирането на одитната й дейност, спецификата и отликите на Сметната палата от другите държавни звена за извършване на одит. Специален интерес китайците проявиха към одитите на финансовото управление на бюджета и имуществото на Народното събрание.

На ръководителя на делегацията Чен Чанджи бе връчен златен плакет на Сметната палата.

Китайската делегация гостува у нас по покана на министъра на държавната администрация и административната реформа на Република България Николай Василев. Главната цел на посещението е да се обмени опит по административния надзор на държавните служители, как се внедряват добрите практики в управлението на държавната администрация и административната реформа, как се воюва с корупцията и какво се предприема за премахването на корупционните практики в държавния апарат.