13.05.2011 г.
Д-р Игор Шолтес, президент на Сметната палата на Република Словения, изнесе в Университета за национално и световно стопанство лекция на тема „Ролята на върховните одитни институции в управлението на публичните финанси”.

 Заместник ректорът на университета проф. д-р на и. н. Стати Статев връчи на д-р Шолтес почетния плакет на УНСС с девиза “Духът прави силата”. Изпълнявам заръката на ректора на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, нека този символ е знак за приобщаване на д-р Шолтес към нашето академично семейство, каза проф. Статев.  

На лекцията присъстваха председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков, одитори, студенти, както и бившият председател на Сметната палата доц. Георги Николов.

Презентация по темата на лекцията