10.05.2006 г.

Членът на Сметната палата Румяна Георгиева ще участва в обсъждането на годишния доклад на Международния борд на одиторите на НАТО

10.05.2006 г.

Румяна Георгиева, член на Сметната палата, ще участва в срещата на Компетентните национални одитни  органи за обсъждане на годишния доклад за дейността на Международния борд на одиторите на НАТО за 2005 г. Срещата ще се състои в Брюксел от 10 до 12 май 2006 г.

Международният борд на одиторите на НАТО е одитният орган на алианса.  Бордът извършва финансов контрол на органите на НАТО (военни командвания, производствени и логистични организации и др.), а също така и на разходите по съвместно финансираната инфраструктурна програма на НАТО (въздушни бази, тръбопроводи,  щабквартири и др.).

Управителното тяло на одитния орган на НАТО се състои от председател и петима членове от държавите членки на ротационен принцип. Бордът има 19 одитори и административен персонал.