25.02.2013 г.
Членът на  Европейската сметна палата Илиана Иванова се срещна с председателя на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров, заместник председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков, и одитни директори.
Проф. Димитров представи организацията и дейността на българската върховна одитна институция и многобройните й отговорности не само по Закона за Сметната палата, но и по няколко специални закона – за обществените поръчки, политическите партии, публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, Изборния кодекс.
Като член на Европейската сметна палата това е първото ми и най-важно посещение, посочи Илиана Иванова и заяви, че ще работи за засилване на сътрудничеството с европейските одитори.
Илиана Иванова бе евродепутат, а от 2013 г. е представителят на България в Европейската сметна палата.