24.03.2006 г.

Член на Сметната палата ще участва във франкофонски семинар

24.03.2006 г.

Семинар на тема "Одит на разходите от държавния бюджет за човешки ресурси", организиран от Асоциацията на Върховните одитни институции, ползващи френски език (АВОИПФЕ), ще се състои от 27 март до 1 април 2006 г. в Джибути. В него ще участва и членът на българската Сметна палата Снежина Чипева.

Семинарът е организиран благодарение на субсидия от Международната организация на франкофонията (OIF) и със съдействието на Френската сметна палата.

Във форума ще участват представители на двайсет ВОИ от страни, свързани с движението на франкофонията.

Целта на семинара е да се обмени опит между Върховните одитни институции (ВОИ) от асоциацията, като презентациите са насочени към практически, реални казуси, свързани с дискутираната тема – какви са основните характеристики на разходите от държавния бюджет за човешки ресурси, какъв контрол се осъществява върху тях.

Сметната палата на Република България е член на АВОИПФЕ от 2001 г.