05.04.2013 г.
Във връзка с многобройните запитвания, свързани с попълването на декларациите  по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, публикуваме отговори на често задаваните въпроси.