20.11.2002 г.

Български одитори бяха запознати със стратегическото развитие на Сметната палата на Обединеното кралство

20.11.2002

Директорът по международните въпроси в СП на ОК Ричард Мегс сподели опит в управлението на промяната през последните десет години

"Стратегическо развитие на Сметната палата на Обединеното кралство" бе темата на състоялата се на 20.11.2002 г. презентация в Информационния център на Делегацията на Европейската комисия в София.

Презентацията бе открита от проф. д. ик. н. Иван Душанов, член на Сметната палата. На нея присъстваха членове на Сметната палата, одитори, експерти и специалисти от Сметната палата.

Директорът по международните въпроси  Ричард Мегс представи опита на Сметната палата на Обединеното кралство  в управлението на промените през последните десет години. Той разказа за доброто старо време на палатата през 70-те години на ХХ век, характеризира ключовите дати в процеса на промяната, маркира възникналите тогава пречки и  начините за тяхното преодоляване. Обоснована бе необходимостта от преразглеждане на управленската структура на палатата и приемането на такава нормативна уредба, която да гарантира независимостта на институцията.

С интерес бяха изслушани очертаните проблеми, свързани със смяната на модела на функциониране на палатата, с дългосрочната перспектива на извършваните промени, засягащи хората, процедурите и технологиите. 

Крайната цел на промените е да се постигне по-висока ефективност, ефикасност, навременност и качество в дейността на Сметната палата, а тя да се радва на авторитет и  признание в обществото.

Вземете най-доброто от опита ни, постарайте се да не повтаряте нашите грешки, кандидатстването за членство в ЕС е мощен мотор по пътя на вашите промени, в процеса на евроинтеграцията, каза в заключение г-н Ричард Мегс.