15.11.2005 г.

Български и македонски одитори ще се обучават заедно

15.11.2005 г.

Българските и македонските одитори ще си сътрудничат за повишаване на квалификацията си като съвместно ще участват в семинари за обучение. Това стана ясно по време на срещата на делегацията, водена от заместник-главния одитор на Република Македония г-н Благоя Илиевски, с председателя и членове на българската Сметна палата.

Българската и македонската сметни палати се споразумяха да планират съвместен одит в областта на околната среда през следващата година. Инициативите са по линия на сключеното през 2003 г. споразумение между двете Върховни одитни институции за сътрудничество за обмяна на техническа, правна, финансова и научна информация и документация за дейността на двете Върховни одитни институции, в областта на професионалното обучение и развитието на персонала.

Г-н Илиевски запозна българските си колеги с промените, които са извършени през последните две години в македонската институция за подобряване на организацията и на одитната дейност.

Проф. Валери Димитров, председател на българската Сметна палата, подчерта, че при оптимизирането на структурата и дейността на българската ВОИ се отдава голямо значение на одита на изпълнението.

Македонската делегация посети учебния център на българската Сметна палата.