03.06.2003 г.

Български и холандски одитори обсъждат

доклади за заверка на годишни финансови отчети

03.06.2003 г.

Работен семинар на тема "Финансов одит" се проведе в Сметната палата на 2 и 3 юни 2003 г. Семинарът е финален на един от етапите в изпълнение на туининг-споразумение № BG/2000/IB/FI/05 и е финансиран от ЕС.

В дискусията взеха участие от холандска страна г-н Ед Елферинк, ръководител на проекти и г-н Робърт Тьон Тсое Джин, старши одитор в холандската Сметната палата. От българска страна участваха одитори от отделенията за финансов одит.

Бяха обсъдени окончателните варианти на докладите за заверка на годишните финансови отчети на Комисията за защита на конкуренцията, Българското национално радио, Министерството на културата и Министерството на околната среда и водите.

Семинарът бе открит от Димитър Чапанов, член на Сметната палата.