08.10.2002 г.

Български и британски специалисти обсъждат пилотен одит на средства по програми от Европейския съюз

 

08.10.2002 г.

Специалисти от Сметните палати на България и Обединеното кралство обсъждат на тридневен семинар, започнал днес,  пилотния одит на средства по програми на Европейския съюз.

На семинара ще бъде представена програмата за пилотния одит на финансовото управление и изпълнението на проект " BG 9906 Софийска вода "Проект за отпадъчни води" в Централното звено за финансиране и договаряне към Министерството на финансите.

Общите принципи на финансовия одит ще бъдат представени от Марк Бабингтън, главен одитор в Сметната палата на Обединеното кралство.

По време на семинара ще бъде обсъден одитът на финансовото управление и администриране‚ тръжни процедури за избор на изпълнители‚ изпълнение на договорите за строителство и супервизия.

Ще бъдат обсъдени и правила за одитиране на средства от фондове и програми на Европейския съюз.

В семинара участват одитори от отделение VІ "Специфични одити" и към председателя на Сметната палата, от териториалните поделения – Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе и София.