17.09.2003 г.

Български и британски одитори обсъждат въвеждането и използването на компютърни средства за подпомагане на одитната дейност

 

17.09.2003 г.

          Одитори от Сметните палати на България и на Обединеното кралство участват в работен семинар на тема "Въвеждане и използване на компютърни средства за подпомагане на одитната дейност в Сметната палата на Република България". Семинарът се провежда от 17 до 19 септември 2003 г.  в София.

По време на семинара експертът от Сметната палата на Обединеното кралство г-н Лен Кук и българските му колеги обсъждат как да бъде използван софтуерният продукт Teammate в Сметната палата на Република България  като възможности за разпространение, управление на новите процедури, обучение и техническо осигуряване.

Ще се дискутират и възможностите за използване на компютърни средства за подпомагане на одитната дейност в Сметната палата, като преди това г-н Кук ще запознае участниците в семинара с опита на британската Сметна палата в тази насока.