19.11.2002 г.

БЪЛГАРСКИ И БРИТАНСКИ ОДИТОРИ ОБСЪЖДАТ
КАК СЕ УПРАВЛЯВАТ ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

В дискусиите участват експерти от Националната Сметна палата на Обединеното кралство, одитори, експерти и специалисти от българската Сметна палата  

19.11.2002 г.

Работен семинар на тема "Управление на човешките ресурси" започна днес в София. В семинара участват одитори, експерти и специалисти от българската Сметна палата. Директорът по международните въпроси Ричард Мегс и експертите Норман Дейвис и Роузи Норгроув споделиха опита на Сметната палата на Обединеното кралство (СП ОК).

Семинарът бе открит от Кольо Бунков, член на Сметната палата на Република България. Той каза, че в разработваната  система за обучение и квалификация на кадрите ще бъде използвано най-ценното от прилаганите системи в СП ОК.

Мениджърът по ресурси и бизнес от Сметната палата на Обединеното кралство Норман Дейвис направи презентация на тема "Система за оценяване на качеството на работата на персонала в СП ОК". Какво представлява и какво се постига със системата, на какво се основава тя, кои са целите й, какви могат да бъдат оценките и в колко степени, каква е процедурата за обжалване, какво съдържат плановете за индивидуално развитие, на какви трудности и проблеми се  натъква при своето функциониране системата – на тези и други въпроси бяха потърсени отговори в състоялата се дискусия.

Системата за развитие на професионалните умения и квалификацията на персонала в СП ОК ще бъде представена от Роузи Норгроув, ръководител на Учебния център на Националната Сметна палата на Обединеното кралство. Тази система обхваща проблеми, свързани с нейната организация и структура, професионалното обучение, допълнителната квалификация и личната самоподготовка, начините на кандидатстване и оценяване на обучението.