22.07.2003 г.

Български и британски одитори обсъждат извършването на финансов одит на бюджетите на общините

22.07.2003 г.

          Одитори от Сметните палати на България и на Обединеното кралство участват в два поредни работни семинари на тема "Финансов одит на бюджетите на общините". Семинарите са финансирани от Европейския съюз по линия на туининг-споразумение между двете Върховни одитни институции. Те се провеждат от 21 до 23 юли 2003 г. и от 23 до 25 юли 2003 г.  в София.

По време на семинарите експертите от Одитната комисия на Обединеното кралство г-н Стийв Хауърт и г-н Марк Катлоу представят пред българските си колеги подхода на Одитната комисия към планирането на одита.

Обсъждат се теми като определяне на съществеността, оценка на контролната среда, изготвяне на програмата за одита, взаимоотношения с вътрешните одитори, осигуряване на помощта на общината при извършване на одита.

Дискутират се също и въпросите, свързани с изготвянето на одитни програми и набелязване на одитираните области, в които съществува риск, и областите, които се одитират независимо от съществуващия риск.

Тематиката на семинарите ще се приложи за пилотния одит на финансовото управление на бюджета на община Самоков и пилотния одит на финансовия отчет за 2003 г. на община Чепеларе.