29.04.2002 г.

29.04.2002 г.

Семинар на тема "Закон за обществените поръчки" се проведе днес в Учебния център на Сметната палата.

Семинарът бе организиран от Сметната палата и Американската асоциация на юристите. В него взеха участие одитори от Сметната палата на Република България, експерти от Американската асоциация на юристите, специалисти от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и от Министерския съвет.

По време на семинара експертите от дирекция "Обществени поръчки" при Министерския съвет представиха новите моменти в Закона за обществените поръчки.

Американските експерти запознаха българските си колеги с нормативната рамка и основните характеристики на процеса по възлагане на обществените поръчки в САЩ.

Одиторите от Сметната палата и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол представиха съществуващата практика в областта на обществените поръчки в България и проблеми при прилагането на нормативната уредба.