26.07.2004 г.

Българската Сметна палата ще предаде на естонската Сметна палата опита си в одита на общините

26.07.2004 г.

Българската Сметна палата ще предаде на естонската Сметна палата опита си в одита на органите на местното самоуправление, стана ясно по време на срещата на генералния одитор на Република Естония Микел Овир с председателя и членовете на българската Върховна одитна институция (ВОИ). Г-н Овир е на посещение от 25 до 28 юли 2004 г. в България по покана на българската Сметна палата.

Г-н Овир сподели пред българските си колеги трудностите, с които се среща естонската Върховна одитна институция. Той ги запозна със структурата й, която се състои от отделенията за финансов одит, за одит на оперативния риск и одит на изпълнението. Задачата на отделение "Одит на оперативния реск" е да извършва задълбочен и превантивен анализ на такива системи, където липсите могат да доведат до злоупотреби, корупция и измами. Г-н Овир посочи, че сред сериозните нарушения, които са открили одиторите, са били тези в областта на строителството на пътищата в страната. Той каза, че естонската Сметна палата си поставя за цел да проверява не само отделните ведомства, управляващи публични средства, но и ефективността на системата като цяло.

Българската Сметна палата се е стремяла през цялото си съществуване към публичност и прозрачност на своята дейност и затова се приема от обществеността като стожер на държавността, заяви доц. д-р Георги Николов, председател на българската Сметна палата. Той обясни, че българската ВОИ е възприела своя система за подготовка на кадрите и предвижда да осъществява по-тесни контакти с висшите училища за привличане на бъдещи млади кадри с добра езикова подготовка.

Г-н Овир ще се срещне и със заместник-председателя на 39-ото Народно събрание проф. Любен Корнезов. На срещата ще се сподели опита във взаимоотношенията между парламентите на двете страни и ВОИ. Г-н Овир ще се срещне с областния управител на област с административен център Велико Търново Красимир Генчев и ще бъде запознат с икономическото развитие на областта. Г-н Овир ще посети сектор Велико Търново към Териториалното поделение на Сметната палата – Русе и ще се запознае с опита при извършването на одита на общинските бюджети. Този опит ще бъде използван при предстоящите промени в закона за ВОИ на Естония.