17.09.2004 г.

Българската Сметна палата e инициатор на идеята за създаване на балканска организация на Върховните одитни институции

17.09.2004 г.

Българската Сметна палата предлага на Върховните одитни институции (ВОИ) от страните на Балканския полуостров да създадат своя регионална организация, която да защитава интересите им и да помага за осъществяване на по-тясно сътрудничество помежду им.

Идеята бе подкрепена днес от делегацията от Сметната палата на Република Хърватия, водена от нейния генерален одитор г-жа Сима Красич. Делегацията е  на официално посещение у нас по покана на българската Сметна палата и днес се срещна  с председателя и членове на българската Сметна палата.

Идеята вече е споделена и с други ВОИ от балканските страни, които я подкрепят. Българската Сметна палата заявява готовността си да бъде домакин на първата среща на балканските ВОИ, обяви нейният председател доц. д-р Георги Николов. Предложението е тази среща да се състои след приключването на 18-я конгрес на Международната организация на Върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), който ще се проведе от 10 до 16 октомври в Будапеща. В подготовката по учредяването освен представители на балканските ВОИ да вземат участие и представители на Европейската сметна палата и СИГМА, предлага още българската Сметна палата. От своя страна г-жа Красич изяви готовност хърватската Сметна палата да вземе активно участие в организацията по предварителното допитване до балканските ВОИ за формата на предстоящата среща и облика на бъдещата организация.

Хърватската делегация се запозна със структурата и одитната дейност на българската Сметна палата и представи пред българските си колеги организацията и дейността на хърватската ВОИ. Представителите на двете институции обмениха идеи в областта на  професионалното обучение и повишаване на квалификацията на персонала. Възприета бе идеята на българската Сметна палата да бъде подготвено в предстоящите месеци споразумение за сътрудничество между двете ВОИ.

Делегацията посети Териториалното поделение на Сметната палата в София, където се запозна с опита на регионалната структура на българската ВОИ.