19.11.2002 г.

БЪЛГАРСКАТА И УКРАИНСКАТА СМЕТНИ ПАЛАТИ ПРЕДЛАГАТ ДА СЕ СЪЗДАДЕ РЕГИОНАЛНА СТРУКТУРА НА СМЕТНИТЕ ПАЛАТИ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ И БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН

19.11.2002 г.

Българската и украинската Сметни палати поставят началото на инициативата за създаване на регионална структура на Сметните палати от Черноморския и Балканския регион. Това стана ясно по време на срещата на делегация от украинската Сметна палата, водена от нейния председател проф. д.и.н. Валентин Симоненко, със Сметната палата на Република България.

Регионалната структура ще има за цел да координира и регулира взаимоотношенията между върховните одитни  институции на страните от Черноморския и Балканския регион, тъй като страните от тези региони имат сходни цели и проблеми в областта на контрола на паричните потоци, борбата със сивата икономика и опазването на общите водни басейни и околната среда, обясни по време на срещата      доц. д-р Георги Николов, председател на българската Сметна палата.

Сметните палати на двете страни подписаха и споразумение за сътрудничество. Те ще си сътрудничат в изграждането на одитни системи и усъвършенстването на нормативни актове по одита на публичните финанси, връзките с парламента и правителството, другите държавни органи и обществеността, обмяна на опит, повишаване квалификацията на кадри и обмяна на информация. Страните ще участват в разработването на програми и в провеждането на паралелни одити по теми от взаимен интерес. Споразумението е за период от три години.

По време на срещата двете страни обмениха информация за принципите на работа на двете институции, както и за методите за оценка и стимулиране на кадрите.

Украинската Сметна палата ще използва опита на българската върховна одитна институция при изграждането на регионални звена, стана ясно по време на срещата.  Делегацията ще посети Териториалните поделения на Сметната палата в София и Пловдив.