24.03.2003 г.

Българската и исландската сметни палати ще работят за превръщането на одита на изпълнението в приоритетна дейност. Поставената цел е в контекста на препоръката на ЕС към върховните одитни институции. Това стана ясно по време на срещата на делегацията на Сметната палата на Исландия, водена от нейния генерален одитор    г-н Сигурдур Тордарсон, с председателя и членовете на българската Сметна палата.

Двете страни се запознаха взаимно с правомощията, структурата и дейността на техните върховни одитни институции. Установено бе, че има много сходни черти в одитната им дейност. Отношенията между двете Сметни палати ще се задълбочават, предстои да бъдат определени и сферите на сътрудничество и взаимодействие.

Това е първото посещение на делегация на исландската Сметна палата в България.

Председателят на българската Сметна палата доц. д-р Георги Николов връчи на г-н Тордарсон златен плакет, с който се удостояват видни гости на Сметната палата на България. 

Програмата на делегацията на Сметната палата на Исландия предвижда посещения в Териториалното поделение на Сметната палата – София, и сектор Велико Търново на Териториалното поделение на Сметната палата – Русе. Предвидена е и среща с областния управител на Великотърновска област.