11.05.2002 г.

11.05.2002 г.

Работен семинар на тема "Финансов одит на бюджетите на общините", организиран от Сметната палата, се състоя на 9 и 10 май в София. В него участваха експерти от Одитната комисия на Обединеното кралство и одитори от Сметната палата на Република България.

На семинара бе обменена информация как в двете страни на регионално равнище се извършва финансов одит на публичните средства.

Туининг-проектът за укрепване на българската Сметната палата бе представен от Роджър Скофам, съветник по предсъединяването, мениджър по одита в Сметната палата на Обединеното кралство.

Одитори от териториалните поделения направиха преглед на съществуващата практика по финансов одит на общините в България.

Дейността на Одитната комисия на Обединеното кралство и подходите за одит на регионално равнище бяха представени от експертите Питър Лорънс и Мария Бънтинг.

И през двата дни бяха дискутирани изискванията за финансов одит на бюджетите на общините в съответствие със Закона за Сметната палата и правната рамка‚ регулираща дейността и финансовото управление на общините.

Предмет на обсъждане бе и подходът за извършване на пилотни финансови одити на бюджетите на общините.