06.03.2009 г.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров откри изложба - живопис на художника Иван Яхнаджиев “Колоритът в българските манастири” в сградата на институцията на “Антим I” в София.
Изложбата е посветена на 131-та годишнина от Освобождението на   България и 8 март. Присъставха членовете на Сметната палата Свилена Симеонова, Валери Апостолов и Коста Костов и много гости.
Художникът актуализира по свой начин одитните доклади за извършените два одита на системите за  управление на Структурните и Кохезионния фонд, възложени на Сметната палата от парламента. Той им направи своеобразен бодиарт, като ги опакова с рисунка, чието послание е – да идват много евра в България и  връчи  униката на проф. Димитров.
С открит урок за деца художникът създаде мост между творците и новото поколение. Малките художници прибраха първите си шедьоври за спомен.
Сметната палата има традиции да предоставя пространство и възможности на български художници да показват своите творби.  Изложби на “нейна територия” са правили Румен Статков, Борис Димовски, Румяна и Евгени Босяцки, Петър Николов, Искра Пенчева и Милчо Спасов, Петя Папазова, Борис Стайков, а през м.г. институцията направи календара си с творби на модерниста Илиян Лалев.