20.12.2004 г.

БНТ и вестник "Пари" са носители на наградата на Сметната палата за 2004 година

20.12.2004 г.

Днес ще бъдат връчени присъдените с решение на Сметната палата награди на медии за отразяване нейната дейност през 2004 г.

Символът на Сметната палата, заедно със златен плакет и грамота, се присъжда на Българската национална телевизия, Канал 1, и на вестник "Пари" за много добро отразяване на дейността на Сметната палата през 2004 г.

Поощрителни награди – сребърен плакет и грамота, се присъждат на Дарик радио и на вестник "Монитор" за добро отразяване на дейността на Сметната палата през 2004 г.

Наградата e ежегодна. Тя представлява художествена пластика на сокол – символа на Сметната палата, и се връчва на 20 декември - професионалния празник на Сметната палата. На тази дата през 1880 г. в "Държавен вестник" е обнародван първият български Закон за Върховната сметна палата.

През 2002 г. Сметната палата утвърди свой символ. Той представлява художествена пластика на сокол, стъпил върху скала от изсечени монети.

Символът е дело на българския скулптор Богомил Живков.

Отделните елементи в пластиката символизират:

Соколът – цар на птиците, извисеност, върховенство. Един от символите на България като неин покровител.

Скалата – символ на твърдостта, стабилността, сигурността, трайността, силата.

Държавното съкровище, въплътено в монетите - соколът е негов пазител, защото е добър боец, който може да го съхрани и да го брани от посегателства.

Сметната палата има свой плакет, изработен в Монетния двор на Република България.

Върху лицевата страна на плакета е гербът на Република България, а върху обратната страна е изобразено релефно копие от печата на Върховната сметна палата на България от 1880 г.

Плакетът е в три разновидности – златен, сребърен и бронзов.