25.03.2024 г.

Делегация, водена от председателя на Сметната палата Димитър Главчев, участва в международната среща „Световен призив за обзор в областта на климата (ClimateScanner): ангажирането на Върховните одитни институции (ВОИ) в оценка на националните действия в областта на климата“. Форумът е организиран от Департамента по икономически и социални въпроси на ООН (UNDESA) и ВОИ на Бразилия и се провежда на 25 и 26 март в сградата на ООН в Ню Йорк.

Участието на българската Сметна палата е по покана на председателя на Международната организация на Върховните одитни институции ИНТОСАЙ и председател на ВОИ на Бразилия Бруно Дантас, както и на Департаментa по икономически и социални въпроси на ООН (UNDESA). В българската делегация са Росена Гаджева – директор на дирекция „Одити на изпълнението“, и Надежда Николова – началник на отдел „Одит на изпълнението на средства от Европейския съюз" в дирекцията.

По време на форума представителите на ВОИ на страните-членки на ИНТОСАЙ се обединиха около тезата, че промяната на климата се очертава като най-голямото предизвикателство в световен план. От своя страна националните правителства са изправени пред отговорността да разработват и прилагат адекватни национални климатични политики, а Върховните одитни институции имат изключително важната роля да оценят ефективността на действията в областта на климата.

В рамките на срещата бе представена инициативата ClimateScanner като основни цели, разработване на методология за оценяване и нейното приложение. Обсъдено бе как одитната работа в областта на климата може да допринесе за прилагането на ClimateScanner и как данните и заключенията на рамката ClimateScanner могат да подпомогнат като цяло работата на ВОИ при оценка на дейностите, свързани с изменението на климата.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев се срещна с г-н Бруно Дантас, като двамата ръководители на ВОИ обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество както в рамките на ИНТОСАЙ, така и между одитните институции.