16.03.2004 г.

36 партии са представили отчетите си в Сметната палата в законоустановения срок

16.03.2004 г.

В законоустановения срок по чл. 26 от Закона за политическите партии (15.03.2004 г.) в Сметната палата са представили отчети за приходите и разходите за 2003 г.                36 политически партии, в т.ч. 10 партии, включени в парламентарно представени коалиции, с право на държавна субсидия по чл. 15 от Закона за политическите партии (Приложение № 1).

Пет от партиите са представили отчетите си в Сметната палата, като са отчели в тях нулеви приходи и разходи за 2003 г. (Приложение № 2).

Не са представили отчети за приходите и разходите за      2003 г. в законоустановения срок 294 политически партии,   в т. ч. 7 партии, включени в парламентарно представени коалиции, с право на субсидия: "Либерален съюз", "Политическо движение "Евророма", "Съюз за отечеството", "Комунистическа партия на България", "Политически клуб "Тракия", "Гражданско обединение "Рома", "Български земеделски народен съюз – Народен съюз" (Приложение № 3).

Сметната палата ще извърши проверка на представените отчети от партиите до средата на м. септември 2004 г., съгласно чл. 27 от Закона за политическите партии, след което ще представи доклад за редовността на тяхната финансова документация.