27.03.2007 г.

27.03.2007 г.

Делегация на Сметната палата, водена от председателя проф. Валери Димитров, ще участва в 19-та среща ООН / ИНТОСАЙ, която ще се състои от 28 до 30 март 2007 г. във Виена.

Срещата ще бъде официално открита от г-жа Барбара Прамер, президент на Националния съвет на Австрия. Д-р Йозеф Мозер, генерален секретар на ИНТОСАЙ и г-жа Естер Щерн от Департамента по икономическите и социалните въпроси към ООН ще открият  симпозиума на тема "Ползи и преимущества на държавния одит в условията на глобализация".

В програмата са включени доклади за одитиране на социалното въздействие, за оценяване на успешността на одита, ключови показатели за изпълнение (КПИ) за измерване приноса, резултатите и влиянието на Върховните одитни институции (ВОИ) в държавата и обществото, за независимостта на ВОИ и отношенията между вътрешния контрол и външния одит, за оценката на "нематериалните ценности"  на една организация посредством отчитане на интелектуалния капитал.