12.04.2012 г.
Сто четиридесет и шест политически  партии спазиха законовия срок и изискванията на Закона за политическите партии за формата, съдържанието и начина на подаване на годишните си финансови отчети за 2011 г. пред Сметната палата.
 
Четири партии са подали отчети, но те не отговарят на изискванията на закона за форма и съдържание.

Тридесет партии не са подали годишни финансови отчети за 2011 г. пред Сметната палата, а сред тях е и партия, която е участвала в изборите за кметове и общински съветници през 2011 г. – „Другата България”.

Списъци и годишни финансови отчети на политическите партии за 2011 г.