14.04.2011 г.

146 политически партии спазиха изискванията на Закона за политическите партии и представиха годишните си финансови отчети за 2010 г. пред Сметната палата в законовия срок - 31 март 2011 г. Партиите, които е следвало да се отчетат пред Сметната палата за 2010 г., са 176.
28 са политическите партии, които не са представили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2010 г.  
Партия “Монархическо-консервативен съюз” е представила отчета си извън законовия срок, а партия “Свобода” е представила отчета си в законовия срок, но той не отговаря на законовите изисквания.

СПИСЪЦИ И ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПАРТИИТЕ ЗА 2010 Г.