15.04.2010 г.

144 политически партии спазиха изискванията на Закона за политическите партии и представиха годишните си финансови отчети за 2009 г. пред Сметната палата в законовия срок 31 март 2010 г.

Общо 48 партии не представиха годишните си финансови отчети за 2009 г. От тях 2 партии са подали отчети, но не са спазили изискванията на закона и съгласно чл. 34, ал. 5 такива отчети се смятат за неподадени.  Двете партии са: партия “Съюз на националното достойство Гранит”, подала отчета си след законовия срок 31 март 2010 г., и партия “Демократично движение родолюбие”, чийто отчет не отговаря на изискваните от закона форма и съдържание.

Отчелите се политически формации са 75 на сто от всички действащи към момента политически партии, които са 192.

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА 2009 г.

- Списък на политическите партии, представили годишните си финансови отчети за 2009 г.   съгласно изискванията на Закона за политическите партии;


- Списък на политическите партии, непредставили годишните си финансови отчети за 2009 г.   съгласно изискванията на Закона за политическите партии;

- Списък на политическите партии, получили държавна субсидия през 2009 г.