21.03.2005 г.

139 партии не са представили нито веднъж отчети в Сметната палата

21.03.2005 г.

Към 31.12.2004 г. в Софийския градски съд са регистрирани 345 политически партии, от които 12 партии са регистрирани през 2004 г.

В срока по чл. 26 от Закона за политическите партии (15.03.2005 г.) са представили в Сметната палата отчети за приходите и разходите за 2004 г. 103 партии, от които 19 партии са включени в парламентарно представени коалиции, с право на държавна субсидия (Приложение № 1).

След законоустановения срок са представили отчети за приходите и разходите за 2004 г. 11 партии, от които една партия е включена в парламентарно представена коалиция – партия "Либерален съюз" (Приложение № 2).

41 от партиите, представили отчети в Сметната палата, са посочили в тях нулеви приходи и разходи за 2004 г. (Приложение № 3).

Към 12.00 часа на 21.03.2005 г. не са представили в Сметната палата отчети за приходите и разходите за 2004 г. 231 партии, в т.ч. три партии, включени в парламентарно представени коалиции - Алианс за социаллиберален прогрес, Движение "Напред България" и Политическо движение "Евророма" (Приложение № 4).

От влизането в сила на Закона за политическите партии (28.03.2001 г.) 139 партии не са представили нито веднъж в Сметната палата отчети за приходите и разходите (Приложение № 5).

Сметната палата ще извърши проверка на представените отчети за приходите и разходите на политическите партии за 2004 г. до 15.09.2005 г., след което ще огласи доклад за резултатите от проверката.