18.04.2023 г.

112 политически партии подадоха в Сметната палата годишните си финансови отчети и списъците на дарителите си за 2022 г., като спазиха изискванията за представянето им в предвидения от Закона за политическите партии (ЗПП) срок.

Отчетите са публикувани на следния линк: https://erik.bulnao.government.bg/egfonew/default.aspx?year=2022

Не са подали годишни финансови отчети 12 партии: ПП Благоденствие-обединение-градивност, ПП Българска прогресивна линия, ПП Движение България на гражданите, ПП Движение за равноправен обществен модел /ДРОМ/, ПП Демократична гражданска инициатива, ПП Зелен съюз, ПП Коалиция за теб България, ПП Народна партия истината и само истината, ПП Народна партия свобода и достойнство, ПП Национална републиканска партия, ПП Съюз на свободните демократи и ПП Чиста, единна и суверенна татковина.

Отчетите на 5 партии са подадени след законоустановения срок, но са спазени изискванията на ЗПП относно формата, съдържанието и начина на представяне: ПП Кауза България, ПП Родолюбие 2000, ПП Съюз за отечеството, ПП Християндемократическа партия на България и ПП ЩИТ.

Глобата за непредставени отчети и за отчети, представени след законовия срок, е в размер от 5000 до 10 000 лв.

Сметната палата публикува:

- Списък на политическите партии, чиито годишни финансови отчети за 2022 г. са представени в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2023 г. и отговарят на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии;

- Списък на политическите партии, непредставили в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2022 г. съгласно изискванията на чл. 34 от Закона за политическите партии;

- Списък на политическите партии, чиито годишни финансови отчети за 2022 г. са представени в Сметната палата след законовия срок – 31.03.2023 г. и отговарят на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии.

Публикуван е и списък на партиите, които са получили държавна субсидия през 2022 година, съгласно чл. 34, ал. 6 от ЗПП.

Сметната палата започва ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.