19.12.2020 г.

Думите, които определят 2020 година за Сметната палата, са "професионално изпитание".  Заради пандемията се наложи институцията да промени начина си на работа и да извършва одити от дистанция, използвайки съвременни начини за получаване на информация по електронен път. Това каза председателят й Цветан Цветков в „Годината“ на Дарик радио. 

Изцяло в електронна среда са извършени 80% от одитите, благодарение на специализиран одитен софтуер. Бъдещето на институцията е да бъде все повече дигитална, заяви още Цветан Цветков.

Трите топ одита, осъществени от Сметната палата през изминалата година, са на:

- ефективното прилагане на програмното бюджетиране като инструмент за оптимално разпределение на ресурси. Установихме, че бюджетирането на принципа "пари срещу резултати" у нас  е въведено повече на "хартия", то все още не е реален инструмент за оптимално харчене на парите на данъкоплатците, каза още председателят на Сметната палата.

- държавния спортен тотализатор. Основният извод е, че правната рамка не е осигурила равни пазарни условия за работата на тотализатора и той е работил при нелоялна конкуренция спрямо частните му конкуренти. За целия 5-годишен период от 2014 г. до 2018 г. тотализаторът неизменно отчита загуба.  В резултат намаляват средствата за българския спорт и за училищата. От 2591 училища в страната едва 697 имат нормален физкултурен салон, а близо 500 училища са без помещения за спорт.

- финансови одити, като установихме при 14 общини влошаване на бюджетните показатели, свързани с финансовата им стабилност и тяхното финансово здраве. Това са: завишени размери на поетите ангажименти за разходи, които не трябва да надвишават 15 % от средния размер на разходите за последните 4 години; просрочени задължения; надхвърляне на лимита на общинския дълг, който могат да поемат. В резултат тези общини могат да изпаднат във финансова нестабилност и ще им са нужни оздравителни планове и държавни субсидии, за да бъдат спасявани, посочи още Цветков.

В момента Сметната палата извършва три одита в четири министерства на извънредните разходи, свързани с мерките на правителството за преодоляване на последиците от Covid 19:

-        на ефекстивността и прозрачността на  икономическите мерки в  министерствата на икономиката и на финансите;

-        на мерките за социална подкрепа и заетост в Министерството на труда и социалната политика и агенциите по заетостта и социалното подпомагане;

-        на мерките за подпомагане на земеделски производители  в Министерството на земеделието.

При тези одити отново сме иновативни, защото осъществяваме елементи и на текущ контрол, затова обхващат периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г., подчерта Цветан Цветков. Основният акцент при проверките е достигат ли набелязаните мерки от правителството до максимален брой бенефициенти своевременно и дали са равнопоставени при тази подкрепа.

За да не се допуска разхищение на ресурси, трябва да има вътрешен контрол, отговори Цветан Цветков на въпроса как може да се следи за съхранението на част от средствата в борбата срещу коронавируса - маски, дезинфектанти и т.н.

Призивът на Сметната палата е 2021-а  да бъде година на отговорното управление, защото в бюджета са предвидени амбициозни приходи, от изпълнението им ще зависи нормалния живот на гражданите.

линк към интервюто