Одитна дейност

Категории доклади

 • finance1_75x75_crop_478b24840a

  Държавен бюджет и финансова политика

 • eufunds1_75x75_crop_478b24840a

  Управление на евросредства

 • zdraveopazvane1_75x75_crop_478b24840a

  Здравеопазване и социална политика

 • defence1_75x75_crop_478b24840a

  Външни и вътрешни работи, сигурност

 • energetics1_75x75_crop_478b24840a

  Икономика и енергетика

 • regionalno1_75x75_crop_478b24840a

  Регионално развитие и транспорт

 • environment1_75x75_crop_478b24840a

  Околна среда и земеделие

 • bal36_75x75_crop_478b24840a

  Образование, наука, спорт, култура, медии

 • sadebna1_75x75_crop_478b24840a

  Съдебна власт

 • obstini2_75x75_crop_478b24840a

  Общини

 • partii-izbori_75x75_crop_478b24840a

  Партии и избори

 • institucii1_75x75_crop_478b24840a

  Други институции и функции

За запитвания по декларациите - телeфони:
02 9 888 509- за прокурори и следователи
02 9 888 507- за кметове, зам. кметове и председатели на ОБС
02 9 885 854- за съдии
02 9 866 895- за всички останали

Декларацията на хартиен и технически носител се подава по пощата с обратна разписка на адрес:
София 1000, ул.”Екзарх Йосиф” № 37, Сметна палата, за Публичен регистър.
Когато декларацията се подава на ръка или чрез куриер, адресът е:
София, ул. ”Антим І”, № 17, етаж VІ. 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.