Одитна дейност

Категории доклади

 • finance1_75x75_crop_478b24840a

  Държавен бюджет и финансова политика

 • eufunds1_75x75_crop_478b24840a

  Управление на евросредства

 • zdraveopazvane1_75x75_crop_478b24840a

  Здравеопазване и социална политика

 • defence1_75x75_crop_478b24840a

  Външни и вътрешни работи, сигурност

 • energetics1_75x75_crop_478b24840a

  Икономика и енергетика

 • regionalno1_75x75_crop_478b24840a

  Регионално развитие и транспорт

 • environment1_75x75_crop_478b24840a

  Околна среда и земеделие

 • bal36_75x75_crop_478b24840a

  Образование, наука, спорт, култура, медии

 • sadebna1_75x75_crop_478b24840a

  Съдебна власт

 • obstini2_75x75_crop_478b24840a

  Общини

 • partii-izbori_75x75_crop_478b24840a

  Партии и избори

 • institucii1_75x75_crop_478b24840a

  Други институции и функции

Телефони за информация при попълване на декларации по ЗПИЛЗВДДД:

Тел.: 02 9 866 895 за:
народните представители; министрите и др. лица до т.17, както и т.28, т. 30, 32-34; т. 36-39 от закона;
НОИ; НЗОК и лица от т. 24; т. 25; т. 26, т. 27 от закона;
областните управители и заместник-областните управители;членовете на ръководните и контролните органи на политическите партии.

Тел.: 02 9 888 507 за:
ръководителите на задгранични представителства на Република България;кметовете и зам.-кметовете на общини, на райони и председателите на общински съвети.

Декларацията на хартиен и технически носител се подава по пощата с обратна разписка на адрес: София 1000, ул.”Екзарх Йосиф” № 37, Сметна палата, за Публичен регистър.Когато декларацията се подава на ръка или чрез куриер, адресът е: София, ул. ”Антим І”, № 17, етаж VІ.  

ВАЖНО!!!
От 2017 г. съдиите, прокурорите и следователите не подават декларации в Сметната палата, а в Инспектората към ВСС, като о
бразците на декларациите са на адрес: http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/124; за въпроси - тел. 02/9057595

 

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.