Тошко Тодоров

Рождена дата 26 ноември.
Завършил е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, магистър по икономика и управление на селското стопанство.
Започва работа като счетоводител. След това придобива богат професионален опит на различни нива в данъчната администрация. През периода от 1992 г. до 1999 г. е последователно данъчен и Главен данъчен инспектор, Главен данъчен експерт – началник Служба „Събиране“, Началник на Териториално управление на Данъчната администрация –Добрич. От 2000 г. до 2005 г. е териториален директор на Териториална данъчна дирекция – Добрич.
От януари до юни 2006 г. е заместник-директор на „Обжалване и управление на изпълнението“ – Варна на ЦУ на НАП, а след това до 2008 г. е главен експерт в същата структура на ЦУ на НАП в София.
От август 2009 до май 2012 г. е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция по приходите.
От август 2012 до юни 2013 г. е главен експерт – оперативен помощник на Главния секретар на МВР.
От ноември 2013 г. е бизнес консултант в Техра ЕООД и Бонмикс ЕООД.
На 9 април 2015 г. е избран от Народното събрание за заместник - председател на Сметната палата на Република България.

Tel.: 02 9357 512