5.2 MB
УКАЗАНИЕ 5100 - УКАЗАНИЕ ЗА ОДИТ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
5.3 MB
УКАЗАНИЕ 5203 - УКАЗАНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
5.4 MB
УКАЗАНИЕ 5201 - УКАЗАНИЕ ЗА ОДИТ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В КОНТЕКСТА НА ФИНАНСОВИЯ ОДИТ И ОДИТА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
2.9 MB
УКАЗАНИЕ 9000 - КООПЕРАТИВНИ ОДИТИ МЕЖДУ ВЪРХОВНИТЕ ОДИТНИ ИНСТИТУЦИИ
6.2 MB
УКАЗАНИЕ 5259 - ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПУБЛИЧНИЯ ДЪЛГ
2.0 MB
УКАЗАНИЕ 5260 - УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
2.6 MB
УКАЗАНИЕ 5200 - Дейности в областта на околната среда
5.3 MB
УКАЗАНИЕ 9030 - ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ИНТОСАЙ, СВЪРЗАНИ С НЕЗАВИСИМОСТТА НА ВОИ
1.7 MB
УКАЗАНИЕ 9040 - ДОБРИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЗРАЧНОСТТА НА ВОИ
5.6 MB
УКАЗАНИЕ 1900 НАСОКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ПРОВЕРКИ
1.9 MB
УКАЗАНИЕ 3910 ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ОДИТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1.8 MB
УКАЗАНИЕ 5090 - ОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ
1.8 MB
УКАЗАНИЕ 5091 - УКАЗАНИЕ ЗА ОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
2.0 MB
УКАЗАНИЕ 3920 - ПРОЦЕС НА ОДИТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
417.0 KB
УКАЗАНИЕ 9020 - ОЦЕНКА НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ