21.06.2024 г.

 

Госпожа Горица Грънчарова – Кожарева, изпълняваща правомощията на председател на Сметната палата, взе участие в Конференция на високо равнище на тема: “Устойчиви ВОИ за устойчиви общества”.

Конференцията се организира от ВОИ на Белгия в контекста на белгийското председателство на Съвета на ЕС за ръководители на върховните одитни институции на ЕС. Събитието се проведе в Камарата на представителите на 18 юни 2024 г. в Брюксел.

През последните години нашето общество е изправено пред различни видове възникващи предизвикателства – глобално затопляне, COVID пандемия, политически кризи, които доказаха необходимостта от добра подготвеност и устойчивост, както от страна на обществото, така и от страна на одитните институции, за да могат да отговорят на тези кризи по подходящ начин.

Устойчивостта беше обсъдена от четири гледни точки, от лектори – представители главно на ръководители на чуждестранни ВОИ и белгийски професори: изменението на климата, по-конкретно енергията; дигитализация; публични финанси; демокрация, включително независимост на ВОИ.

В рамките на конференцията госпожа Грънчарова проведе и редица двустранни срещи.

С госпожа Хилде Франсоа, старши председател на ВОИ на Белгия и домакин на събитието, бяха обсъдени възможностите за споделяне на добри практики и методология за работа на ВОИ за постигане на устойчивост в различни сфери от обществения живот. В знак на уважение, г-жа  Хилде Франсоа получи и официален подарък - реплика на българско съкровище от Над Сент Миклош, връчен й от г-жа Грънчарова.

С господин Тони Мърфи, председател на Европейската сметна палата (ЕСП), бяха дискутирани възможностите за съвместни обучения с лектори от ЕСП за споделяне на добри практики и методологии.

С председателя на ВОИ на Румъния, г-н Михай Бушуйок, г-жа Грънчарова обсъди следващите стъпки по подписаното двустранно споразумение за сътрудничество между ВОИ на България и ВОИ на Румъния в областта на ИТ одита.

Участие в срещата взеха делегации от ВОИ от 25 държави от ЕС и Украйна, от Европейската сметна палата, ОИСР и Борда на одиторите на НАТО.