ИПИ: Международно изследване „Отворен бюджет” за 2021 г.

Виж още
Институт за развитие на публичната среда: Колко приходи отчетоха участниците в парламентарните избори през ноември 2021?

Виж още
Проф. Христина Вучева: Партийните субсидии - бюджет и шоу

Виж още
ИПИ: "Успехите и провалите на българските правителства 1998-2020". Преглед на одитните доклади на Сметната палата - седмо издание

Виж още
ИПИ: "Успехите и провалите на българските правителства 1998-2017". Преглед на одитните доклади на Сметната палата - шесто издание

Виж още
Анализ на ИПИ: За счетоводните (двойни) стандарти в публичния сектор

Виж още
Института за развитие на публичната среда - "Партийното финансиране в България"

В проучването са използвани одитни доклади на Сметната палата, а също и данните от финансовите отчети и финансовата информация, съдържащи се в Единния регистър по Изборния кодекс, който се поддържа от институцията

Виж още
ИПИ: Международно изследване „Отворен бюджет” за 2019 г.

Виж още