Звеното за вътрешен одит в Сметната палата представи одитен ангажимент за киберсигурността, извършен за първи път в публичния сектор

korica-strategia-2018-crop_220x165_fit_478b24840a
28.02.2020

Осъщественият от Звеното за вътрешен одит в Сметната палата одитен ангажимент за киберсигурността бе представен на ежегодната работна среща на ръководителите на звената за вътрешен одит от министерства и други централни ведомства и дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ на Министерството на финансите.

Такъв одитен ангажимент се осъществява за първи път от вътрени одитори в публичния сектор.

Одитният ангажимент е за консултиране като на базата на разрешена симулирана кибератака на компютърната система на Сметната палата е направена оценка на нейната сигурност чрез тест за проникване (penetration testing), каза  ръководителят на Звеното за вътрешен одит в Сметната палата Росина Чолеева-Киркова.

Звеното е пионер и с друг одитен ангажимент - адекватност и ефективност на разпоредбите на Етичния кодекс. Той обхвана процесите и дейностите, свързани с осигуряването на условия за изграждането и поддържането на добър етичен климат в институцията.

Вътрешните одитори да са проактивни и иновативно настроени и да търсят нови области за одитиране, за да са полезни на обществото – за това апелира още на миналогодишната среща председателят на Сметната палата Цветан Цветков, подчертавайки, че е необходимо да се използват нови способи и техники за одитиране, базирани на информационните технологии.

Осъществявайки на практика тези идеи, Звеното за вътрешен одит в Сметната палата работи и за реализирането на един от приоритетите в стратегията за развитието на институцията -  да бъде за пример и да допринася за подобряването на управлението и отчетността в публичния сектор, като отчита очакванията на заинтересованите страни.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.