Възможности за реализация на „младите одитори“ в Сметната палата

mlad-oditor-19-r_220x165_fit_478b24840a
14.06.2019

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи на студентката от УНСС Ирена Койчева награда за най-оригинални идеи при решаване на казуси в осмото издание на националния конкурс “Млад одитор”, който се организира от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и одиторските дружества “Ейч Ел Би България” и “Захаринова Нексиа “. На целемонията бе и заместник-председателят на Сметната палата Тошко Тодоров. Г-н Цветков представи пред бъдещите одитори и финансисти възможностите за реализация им в Сметната палата.

През тази година в конкурса се включиха студенти от над 10 университета в страната, сред които ВУЗФ, СУ “Св. Климент Охридски”, УНСС, Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов, Икономически университет – Варна, Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Русенски университет “Ангел Кънчев” и други. До втория кръг - решаването на тест, бяха допуснати 80 участници, а до третия -  решаването на казус - издържалите теста с над 60% верни отговора.

Петима студенти спечелиха парични награди, стажове и стипендии за обучение. Присъдени бяха и две поощрителни награди. 

Сред официалните гости на церемонията бяха Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и член на Фискалния съвет. Целта на конкурса е да популяризира одиторската професия сред младите хора в България, както и да подчертае ролята на одита да доброто управление и ползата за обществото.

x images

За коректното визуализиране на тази страница е препоръчителна минимална версия
Internet Explorer 8.


Моля обновете версията на Internet Explorer или използвайте друг браузър.